HENVISNING

For å utløse refusjon fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) kreves henvisning fra psykolog, lege eller barnevernsleder. Når henvisning mottas vil pasienten få en skriftlig innkalling til undersøkelse.

 

I de tilfeller der henviser ønsker diagnostikk/behandling av psykisk lidelse må henvisning sendes til DPS for rettighetsvurdering før eventuell videresending til nevropsykolog.

 

I alle andre tilfeller kan henvisning sendes direkte til oss. Dette inkluderer:

1. Nevropsykologisk undersøkelse ved spørsmål om hjerneorganisk sykdom eller skade

2. Henvisning med ønske om objektiv nevropsykologisk funksjonsvurdering der kognitive problemer påvirker mestring av skole/utdanning, arbeid eller mestring av dagliglivet

3. Sakkyndighetserklæringer fra NAV eller andre instanser

4. Interne henvisninger i spesialisthelsetjenesten (som allerede er rettighetsvurdert) sendes direkte til nevropsykologen

5. Nevropsykologisk undersøkelse av barn og ungdom inntil 18 år, uansett problemstilling

 

Det er fritt behandlervalg og vi tar imot henvisninger fra hele Helse Sør-øst området.

 

HVA KOSTER EN NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE

Spesialistene ved Nevropsykologisk poliklinikk har driftsavtale med Helse Sør-Øst HF. Pasienter som er under 18 år, pasienter som har frikort eller pasienter som er henvist fra NAV betaler ingen egenandel. Øvrige pasienter betaler den egenandel som er bestemt av HELFO, vanligvis kr 386,-.

Type text here