HENVISNING

For å utløse refusjon fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) kreves henvisning fra psykolog, lege eller barnevernsleder. Når henvisning mottas vil pasienten få en skriftlig innkalling til undersøkelse.

HVA KOSTER EN NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE

Spesialistene ved Nevropsykologisk poliklinikk har driftsavtale med Helse Sør-Øst HF. Pasienter som er under 18 år, pasienter som har frikort eller pasienter som er henvist fra NAV betaler ingen egenandel. Øvrige pasienter betaler den egenandel som er bestemt av HELFO, vanligvis kr 375,-.