AKTUELLE LENKER

  1. Norsk Nevropsykologisk Forening
    Hjemmeside for Nevropsykologisk forening med nyheter vedrørende nevropsykologi
  2. International Neuropsychological Society
    Hjemmeside til International Neuropsychological Society - INS
  3. Brain Blog
    News about our knowledge of the brain and behavior
  4. Federation of European Neuropsychological Societies