Erik Hessen

Psykolog Erik Hessen er spesialist i klinisk psykologi og nevropsykologi. Fra Nevrologisk avdeling, Akershus Universitetssykehus og fra spesialistpraksis har han lang erfaring med nevropsykologisk utredning av barn, voksne og eldre med et bredt spekter av nevrologiske og psykologiske/psykiatriske tilstander. I tillegg er han professor i klinisk nevropsykologi og har spesielt forsket på kognitive og atferdsmessige konsekvenser av hodeskader, epilepsi og multippel sklerose. De senere årene har forskningen primært fokusert på nevropsykologisk diagnostikk av mild kognitiv svikt og pre-demenstilstander.

Type text here

Helen Haanes

Psykolog Helen Haanes er spesialist i nevropsykologi og har mer enn 30 års erfaring fra spesialistpraksis med nevropsykologisk utredning av nevrologiske og psykiatriske tilstander hos barn og voksne/eldre.

Type text here